Förstudie

Erfarenhetsmässsigt så sparar en förstudie mycket tid och resurser både initialt och i ett längre perspektiv. Den skapar även ett bättre beslutsunderlag inför och under själva projektet. En förstudie identifierar frågeställningar, besvarar frågor och tar fram fakta. Ofta har man kanske koll på vissa delar, men inte på helheten. Eller så har man en målbild, men saknar bakgrund och fördjupning. Det är också ett viktigt led för att alla internt ska dela samma bild av projektets syfte och mål.

En förstudie tittar på olika aspekter av verksamheten, som exempelvis vem, vad och hur formulären ska användas. Det kan handla om att utreda möjligheterna för olika integrationer, installationer och mer avancerade funktioner. Det gäller även att reda ut möjliga kanaler, grafisk profil, användare, typ av formulär – PDF, HTML5 och mobilt och mycket mer.